Adres: Cumhuriyet Mah.  Sanayi Sit. Maden İşl. 691 Sk. No:1. Muratpaşa / ANTALYA

Telefon: +90. 242. 334.58.74 +90.242.346 85 34

Faks: 0242 334 1638